Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

Schulden in het nieuws

Rood staan gaat sneller BKR-registratie opleveren

Ook kleine schulden kun je niet verbergen voor de BKR

Rood staan levert BKR-registratie op

Deurwaarder uit Twente is het eerste 'sociale incassokantoor' van het land

Rood kunnen staan en 7 andere redenen waardoor je een lagere hypotheek krijgt

Consument met schulden krijgt sneller BKR-registratie

BKR-registratie bij roodstand

'Aanpassing BKR-registratie verandert weinig aan hypotheek'

Rood staan kan gevolgen hebben voor hypotheek

Getrouwd met je bedrijf

Kredietlimiet betaalrekening krijgt gevolgen voor BKR-registratie


Schulden, Incasso en Beslag

Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. Wordt echter niet of te weinig betaald, dan heeft een schuldeiser verschillende mogelijkheden het bedrag waarop hij recht heeft te incasseren.
Een eerste stap zal in de meeste gevallen een herinnering zijn. Vaak wordt daarin al medegedeeld dat extra kosten (incassokosten en wettelijke rente) in rekening worden gebracht als niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Soms - bijvoorbeeld als het een vordering van de overheid betreft - wordt het bedrag verhoogd met een boete of verhoging. [Lees verder]


Nederland en schulden

Lange tijd is Nederland koploper geweest op het terrein van schuldkwijtschelding. Hoewel Nederland internationale afspraken over schuldkwijtschelding volgt en toepast, is het de plek in de voorhoede kwijt. De huidige Minister van Ontwikkelingssamenwerking maakt er geen geheim van dat zij weinig hecht aan kwijtschelding van schulden. De regering weigert om, zoals Noorwegen, kwijtschelding van exportkredietschulden bovenop hulp te financieren. En op de VN Top over de Millenniumdoelen in September 2005 kreeg de Nederlandse delegatie de opdracht zich te verzetten tegen een definitie van schuldhoudbaarheid waarin de Millenniumdoelen centraal staan. [Lees verder]

Nederland en schulden

Met het afsluiten van leningen en het hebben van schulden is op zichzelf weinig mis (denk aan hypotheken!), maar het wordt een ander verhaal wanneer een schuldenaar structureel niet meer in staat is om de ontstane schulden terug te betalen.
Betalingsproblemen ontstaan meestal niet van de ene dag op de andere.
Het begint er vaak mee dat consumenten in de verleiding komen om een aanschaf te doen die, gezien hun financiŰle situatie, eigenlijk niet verantwoord is. [Lees verder]