Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

Schulden in het nieuws

Eigenaar at ESN, Gregory Berezkin heeft bevestigd dat de onderhandelingen voor de aankoop ...

De schulden van de regio ' s onder contracten met de overheid bedraagt 19,3 miljard roebels

Goedkeuring voor reddingsplan scheepsbouwer Daewoo Shipbuilding

Schulden? Wij helpen met een financiering.

Maakt duurzaam kwetsbaar?

Vragen: schulden en huisuitzetting

Maak schoon schip met 'aflossingsvrij'

Ruim kwart varkensboeren wil stoppen

Video: Follow The Money debat over geld, schulden en de kredietcrisis

Ruim een kwart van de varkensboeren wil stoppen

Jongeren niet meer aansprakelijk voor pgb-schuld


Schulden, Incasso en Beslag

Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. Wordt echter niet of te weinig betaald, dan heeft een schuldeiser verschillende mogelijkheden het bedrag waarop hij recht heeft te incasseren.
Een eerste stap zal in de meeste gevallen een herinnering zijn. Vaak wordt daarin al medegedeeld dat extra kosten (incassokosten en wettelijke rente) in rekening worden gebracht als niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Soms - bijvoorbeeld als het een vordering van de overheid betreft - wordt het bedrag verhoogd met een boete of verhoging. [Lees verder]


Nederland en schulden

Lange tijd is Nederland koploper geweest op het terrein van schuldkwijtschelding. Hoewel Nederland internationale afspraken over schuldkwijtschelding volgt en toepast, is het de plek in de voorhoede kwijt. De huidige Minister van Ontwikkelingssamenwerking maakt er geen geheim van dat zij weinig hecht aan kwijtschelding van schulden. De regering weigert om, zoals Noorwegen, kwijtschelding van exportkredietschulden bovenop hulp te financieren. En op de VN Top over de Millenniumdoelen in September 2005 kreeg de Nederlandse delegatie de opdracht zich te verzetten tegen een definitie van schuldhoudbaarheid waarin de Millenniumdoelen centraal staan. [Lees verder]

Nederland en schulden

Met het afsluiten van leningen en het hebben van schulden is op zichzelf weinig mis (denk aan hypotheken!), maar het wordt een ander verhaal wanneer een schuldenaar structureel niet meer in staat is om de ontstane schulden terug te betalen.
Betalingsproblemen ontstaan meestal niet van de ene dag op de andere.
Het begint er vaak mee dat consumenten in de verleiding komen om een aanschaf te doen die, gezien hun financiŰle situatie, eigenlijk niet verantwoord is. [Lees verder]