Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Aansprakelijkheid

Voor zakelijke schulden kun je persoonlijk aansprakelijk zijn, indien je als natuurlijke persoon onderneemt. Dit zijn onder andere ondernemers met:

  • een eenmanszaak;
  • een vennootschap onder firma;
  • een commanditaire vennootschap.

Uiteraard word je privé niet aangesproken door je schuldeisers, indien je als ondernemer je schulden tijdig voldoet. Van belang is dan ook, dat er een goede administratie wordt gevoerd door de ondernemer. Voor verdere informatie over een goed financieel ondernemerschap, adviseren wij je om het (gratis) Geldboek voor Ondernemers te bestellen via www.ez.nl onder `publikaties` (zoekwoord = geldboek).

Ook free-lancers zijn privé-aansprakelijk voor hun zakelijke schulden. Dit geldt ook voor ondernemers met een besloten vennootschap die privé aansprakelijk kunnen worden gesteld (met name voor belastingschulden).