Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Bbz-regeling

Een ondernemer kan in aanmerking komen voor een krediet op basis van het Besluit Bijstands-verlening zelfstandigen. Dit bedrijfskapitaal is bedoeld voor het instandhouden van een levensvatbaar bedrijf, voor het doen van investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden (ook voor sanering van schulden). Maximaal kan € 162.344,- worden geleend. Het huidige rentepercentage bedraagt 5% met een looptijd van maximaal 10 jaar. Aan deze regeling is een aantal voorwaarden gesteld.

  • Het bedrijf moet levensvatbaar zijn;
  • De ondernemer dient al minimaal anderhalf jaar zelfstandige te zijn;
  • De ondernemer heeft geen andere financieringsmogelijkheden meer;
  • De partner van de ondernemer heeft een inkomen van maximaal het sociaal minimum.

Beginnende ondernemers die korter dan anderhalf jaar zijn gestart met hun bedrijf, kunnen ook een kredietaanvraag op basis van de Bbz-regeling indienen; maximaal kan dan € 29.889,- worden geleend.

In navolging van het advies van de onafhankelijke bedrijfsdeskundige wordt de hoogte van het Bbz-krediet vastgesteld. De Bbz- regeling maakt deel uit van de Algemene Bijstandswet, dus er zal een zo laag mogelijk krediet worden geadviseerd.

De schuldeisers wordt op deze wijze recht gedaan; geen andere financieringsmogelijkheid is aanwezig en een onafhankelijke instantie doet onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Deze instantie adviseert ook over de hoogte van het krediet, en de Gemeentelijke Sociale Dienst is de non- commerciŽle, onafhankelijke kredietverstrekker. De schuldenaar zal vrijwel altijd langer dan 36 maanden aflossen, gemiddeld is dat  5-6 jaar.

De Bbz- regeling biedt ook nog mogelijkheden voor onder andere beŽindigende zelfstandigen, oudere zelfstandigen en zelfstandigen met een duurzaam laag inkomen.

Een Bbz-krediet kan onder voorwaarden ook worden verstrekt in het gerechtelijk traject
(in WSNP, surseance van betaling en faillissement; zie verder onder gerechtelijk traject).

Zie verder onder: IMK en Bbz-regeling