Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Ben ik aansprakelijk?

Aansprakelijkheid: het woord zegt het al, wie kan de schuldeiser aanspreken voor de schuld? Over het algemeen is het vrij makkelijk na te gaan of je aansprakelijk bent voor een schuld. Je hebt ervoor getekend of ergens schriftelijk of mondeling opdracht voor gegeven. Lees dus eerst alles goed door voordat je je handtekening zet of rekeningnummer invult.
 
Als een schuldenaar gehuwd is kan dit juridisch op twee manieren:
 
In gemeenschap van goederen
In dit geval zijn in principe beide echtelieden verantwoordelijk voor alle schulden. Voor meer informatie, klik HIER

Huwelijkse voorwaarden
Ieder van de echtelieden is zelf aansprakelijk voor zijn eigen schulden, beiden zijn aansprakelijk voor gemeenschappelijke, huishoudelijke schulden. Voor meer informatie, klik HIER

Geregistreerd partnerschap
Een geregistreerd partnerschap is wat betreft aansprakelijkheid vaak vergelijkbaar met een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden omdat er geregistreerd kan worden onder welke condities men partner van elkaar is geworden. Er kan echter ook gekozen worden voor een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden en dat is vergelijkbaar met een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen.

Samenwonen
Indien partners niet gehuwd zijn maar samenwonen, zonder samenlevingscontract, dan is het algemene vermogensrecht van toepassing. Er is dan dus geen sprake van aansprakelijkheid voor elkaars schulden, maar alleen voor schulden die beide partners zijn aangegaan. Is er wel een samenlevingscontract dan hangt de aansprakelijkheid af van wat in het contract staat.

Scheiding
Na een scheiding verandert er niets aan de eerder bestaande aansprakelijkheid voor de schulden. Afspraken hierover die anders luiden, b.v. in het echtscheidingsconvenant, werken alleen tussen de ex-echtgenoten, maar de schuldeisers hebben er niets mee te maken. Zij hoeven zich er niets van aan te trekken en er geen rekening mee te houden. Klik de volgende links voor meer informatie over huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen.

Aansprakelijkheid kind
Als een minderjarig kind iets koopt, leent of least, kunnen de ouders de overeenkomst in principe ongedaan maken. Stel dat jouw dochter op haar twaalfde besluit om via internet een hifi-installatie te bestellen. Je kunt die gerust terugsturen naar de verkoper. Je hoeft niets te betalen. Is de installatie inmiddels betaald, dan kun je het geld terugkrijgen.

Op deze regel bestaan uitzonderingen. Want op zich is het niet ongebruikelijk dat minderjarige kinderen spullen kopen. Denk aan een CD, een strippenkaart, een computerspel of een tijdschrift. Dit soort aankopen kun je niet ongedaan maken. Het kind is er zelf aansprakelijk voor.

Een tweede belangrijke uitzondering is een overeenkomst waarvoor de ouders toestemming hebben gegeven. Stel dat jouw zoon geld leent voor een scooter en jij hebt het contract voor de lening ondertekend. Dan zit je eraan vast. Je kunt de overeenkomst niet terugdraaien. Lees daarom eerst de voorwaarden voor een overeenkomst voordat je je handtekening zet. Voordat je het weet rijdt jouw zoon op een scooter van jouw geld.

Ouders zijn tot slot nooit aansprakelijk voor schulden die personen van 18 jaar en ouder maken. Die schulden komen altijd voor rekening van degene die ze maakt. Je kunt dus nooit gedwongen worden te betalen voor een schuld die jouw kind is aangegaan na zijn of haar achttiende.

Ondernemers
Voor ondernemers en hun partners is aansprakelijkheid onder meer afhankelijk van het type onderneming, soort schuld en of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Voor meer informatie, klik HIER