Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Bosschaert De Boom curator voor Jacobus Bosschaert.

Curator De donkere camera Michael Ackerman, Dirk Braeckman, Awoiska Van der Molen. Exhibition organised by the Flemish Community in connection with the 48th Venice Biennal Guillaume Bijl, Dirk Braeckman, Berlinde De Bruyckere, Thierry De Cordier, a. Hij is het immers die het faillissement in het belang van alle schuldeisers beheert en afwikkelt. Kinnie, drossaard van de heerlijkheid Boom tegen Joncker Bosschaert betreffende een juridische bevoegdheid. De toegekende tegemoetkoming wordt gestort op de door de aanvrager aangeduide rekening. Toch is de wet in algemene termen geformuleerd, waardoor o.

De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Stefan Hertmans, Olympus van de schijn, Obscuur, nr. Een typisch voorbeeld kan zijn een bijzondere ontslagprocedure opgenomen in een sectorale CAO. Dirk Lauwaert, Dirk Braeckman, Tijdschrift Sint-Lukasgalerij Brussels, nr.