Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De lening is van de zijde van de geldnemer aflosbaar met inachtneming van het gestelde in artikel 6 van deze overeenkomst.

De pincode van uw oude InterBank Card kunt u ook voor uw vervangende bankpas gebruiken. De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van de kosten, vervolgens van de boetes, extra renten, daarna van de rente en tenslotte van het saldo van de uitstaande hoofdsom. Jan Brouwer, de voormalig bestuursvoorzitter van Schuitema, wordt door de Raad van Commissarissen van concurrent Laurus voorgedragen als de nieuwe chief executive officer van het geplaagde supermarktbedrijf. Het is de geldnemer gedurende enig overeengekomen rentevaste periode toegestaan boven de verplichte aflossing, een extra bedrag te betalen ter gehele of gedeeltelijke delging van het saldo van de alsdan uitstaande hoofdsom.

Gedurende de looptijd van uw Particuliere Lease heeft u het genot van het aangeschafte object en bent u economisch eigenaar. Wil je alles weten over het BKR? Lees dan de special over het BKR. Tevens staan daar uw persoonlijke gegevens in en een geldigheidsduur. Ik heb mijn Doorlopend Krediet al enige tijd geleden afbetaald, maar ontvang nog steeds een maandoverzicht. Overige cosumptieve bestedingen zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Ik maak mijn termijnbedrag maandelijks over met een acceptgiro. Vervroegde aflossingen komen in mindering op de laatste verplichte aflossingstermijn, daarna op de voorlaatste en zo vervolgens.