Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Deze worden verdeeld in vier categorieŽn van schulden, nl.

Deze worden verdeeld in vier categorieŽn van schulden, nl. In artikel 34, ß 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. De belastingschuldige dient de belasting te betalen binnen de op deze uitnodiging vermelde termijn. Het volstaat volgens hem dat er herhaaldelijke betalingen gebeuren. De fiscus doet dat automatisch bij de berekening van uw belasting.

De fiscus werkt bij echtscheidingen niet met belastingen pro rata. Dit resulteert in een verhoging van het eigen vermogen met 4,6 miljoen euro. Deze grafiek toont het relatieve deel van elke categorie van schulden volgens anciŽnniteit. Uit de tabel blijkt dat het ritme van de aangroei van de schuldvorderingen is vertraagd. Geef in de belastingaangifte het totale bedrag aan van het onderhoudsgeld.

De tabel laat vooral toe de evolutie van twee categorieŽn van schulden te vergelijken en op te volgen, nl. Voorheen waren deze gegevens niet afzonderlijk beschikbaar. De netto boekwaarde van de vaste activa bedraagt op het einde van het boekjaar Ä 19,59 miljoen, tegenover Ä 17,81 miljoen vorig boekjaar. Als een van beiden overlijdt, erft de ex-partner niet meer. In dit geval moest er maandelijks vooraf worden betaald. Ook fiscaal hebben zij geen uitstaans meer met elkaar. Het Hof van Cassatie is echter een andere mening toegedaan Cass.

Het ideale fiscale onderhoudsgeld bedraagt dan ook 95. De buurman zette ons goedbedoeld op het verkeerde spoor. Een dergelijke verplichting bestaat niet tussen broers en zussen. Dezelfde tendens stelt men vast bij het gemiddeld verschuldigd bedrag per persoon. De ouder bij wie de kinderen verblijven, mag deze opgeven als persoon ten laste. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.