Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Een uittreksel van de oprichtingsakte dient te worden bekendgemaakt.

NotariŽle akte nodig voor de oprichting van EBVBA. Wapens, munitie, strategische goederen en nucleaire goederen. De volstorting moet gebeuren binnen een termijn van 5 jaar na de oprichting. De inbrengen in natura zijn aan formaliteiten onderworpen om er een economisch verantwoorde evaluatie van te garanderen. Leeft u deze voorwaarden niet na, dan wordt u, of de vennootschap die als enige oprichter optreedt, geacht hoofdelijk borg te staan.

Die moeten jaarlijks worden neergelegd bij de Nationale Bank van BelgiŽ, na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering. Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Het honorarium van de notaris wordt berekend op basis van het ingeschreven kapitaal. Boekhouders, Aangiftes, aangifte, aangiftes, personintrest.