Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Faillissement

Het faillissement:
Het faillissement wordt algemeen gezien als het eindstation. Er is absoluut geen geld meer en er is geen regeling met de crediteuren meer mogelijk.

In de faillissementswet staat dat ofwel de schuldenaar zelf, of de schuldeisers, het failissement kan aanvragen bij de rechtbank als de schuldenaar heeft opgehouden te betalen.

De schuldenaar kan zelf het verzoekschrift indienen, hiervoor is geen procureur nodig. Als de schuldenaar is toegelaten benoemt de rechtbank een curator die toezicht houdt op de schuldenaar gedurende de looptijd van het faillissement. Deze looptijd is geen vaststaand gegeven, maar is onder andere afhankelijk van nog te verwachten actief in de boedel.

Uitgangspunt van het faillissement is het verkopen van de eigendommen met overwaarde in het bezit van de schuldenaar (de failliet). Er volgt publicatie van het vonnis in de krant en alle post loopt via de curator (de postblokkade).

Het akkoord in faillissement:
Een faillissement hoeft echter geen eindstation te zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan men een omzettingsverzoek indienen bij de rechtbank voor toepassingsverklaring van de WSNP. Hiervoor dien je als schuldenaar wel een natuurlijk persoon te zijn en mag je niet failliet verklaard zijn vanuit de WSNP. Een natuurlijk persoon is een juridische term (in tegenstelling tot een rechtspersoon) waarmee niet alleen particuliere personen bedoeld worden, maar ook ondernemers met een eenmanszaak en vennoten in een maatschap.

Ook in het faillissement is er een mogelijkheid om een akkoord aan de crediteuren aan te bieden. Hiervoor kan het actief, dat zijn de eigendommen van het bedrijf of de persoon, worden benut, dat in de failliete boedel aanwezig is na aftrek van onder andere de kosten van de curator, of een saneringskrediet. Als de gekwalificeerde meerderheid het akkoord binnen de regeling accepteert, kan het akkoord dwingend worden opgelegd aan de weigerachtige concurrente crediteuren. Het faillissement eindigt dan middels het aangeboden akkoord. Met de preferente crediteuren dient men apart tot een regeling te komen. De concurrente schuldeisers geven dan finale kwijting voor het resterende bedrag en je bent helemaal van je schulden af.

Indien geen akkoord wordt aangeboden en er dus geen uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden, volgt een opheffing wegens gebrek aan baten in de boedel. Dit houdt in dat alle schulden weer herleven en de schuldeisers een dag na opheffing van het faillissement weer bij de schuldenaar op de stoep kunnen staan om hun vordering te incasseren. In dit geval ben je dus helemaal niet van je schulden af.