Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Het minnelijk traject

Indien je problematische schulden hebt, kan je je melden bij de gemeente. De kan je vervolgens doorsturen naar een schuldhulpverlener. Deze is in dienst van de gemeente, of wordt door hen ingehuurd, zoals de gemeentelijke kredietbank, een Project Schuldhulpverlening of de eigen afdeling Sociale Zaken. In het geval van andere problemen volgt soms ook een verwijzing naar de juiste instantie om hiermee om te leren gaan. Wanneer je een ondernemer bent met problematische schulden dan kun je voor schuldhulpverlening in de meeste gevallen niet terecht bij de gemeente. Probeer in dat geval de afdeling "zelfstandigen" of vraag bij de afdeling Sociale Zaken waar je terecht kunt. Lukt dat ook niet neem dan contact op met een gespecialiseerd kantoor. Voor meer informatie klik hier!

Als een schuldhulpverlener besloten heeft dat je geholpen kunt worden, wordt er een voorstel gemaakt voor het oplossen van je schulden. In eerste instantie zal hij proberen een minnelijk akkoord te bereiken met je schuldeisers. Dat kan op twee manieren: via bemiddeling of via sanering.

Schuldbemiddeling
De schuldhulpverlener bepaalt, in overleg met de schuldeisers, hoeveel je per maand kunt aflossen en welke schulden je als eerst aflost. Voor meer informatie over schuldbemiddeling klik hier!

Schuldsanering
Hier leen je in n keer een groot bedrag van de kredietbank waarmee je al je schulden aflost. Je kunt vanaf dat moment gaan beginnen met aflossen bij de kredietbank. Voor meer informatie klik hier!

Als het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te komen is er de mogelijkheid voor de schuldenaar om een beroep te doen op de WSNP.

Een aanvraag voor de toepassing van de WSNP zal door de schuldhulpverlener of de clint zelf bij de rechtbank worden gedaan waarbij de woonplaats van de schuldenaar bepaalt bij welke rechtbank dit is. De rechter zal tijdens de zitting, waarbij de schuldenaar aanwezig dient te zijn, bepalen of de WSNP wordt toegekend. Als de WSNP van toepassing is, is dit meestal gedurende 3 jaar. Als de schuldenaar zich aan de strenge regels van de WSNP houdt is hij na afloop schuldenvij.

Voor meer informatie betreffende de WSNP, klik hier!