Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Jongeren

Op eigen benen:
Voor het eerst zelfstandig wonen betekent voor veel jongeren erg wennen aan een nieuw bestedingspatroon. Zo lang je bij je ouders woont, is het geld er vooral voor leuke dingen: (merk)kleding, uitgaan, vakantie, een auto, een mobiele telefoon: luxe uitgaven. Dat verandert als je op jezelf gaat wonen, je inkomsten zijn dan vooral nodig voor de woonlasten, de energierekening en de boodschappen. Er blijft meestal minder geld over voor leuke dingen en dan is een lening soms erg aanlokkelijk. Je inkomsten zijn in de beginperiode vaak (nog) niet zo hoog en dat betekent dat het erg belangrijk is dat je leert omgaan met een beperkt budget en prioriteiten stelt. Gelukkig zien de meeste jongeren tijdig in dat zij hun bestedingen moeten aanpassen. Bereid je goed voor op je aanstaande zelfstandigheid, alleen dan kun je op de lange duur ook zelfstandig blijven! Zie ook hier
Jongeren vinden handige tips over geld op www.nibudjong.nl.

Hoe kunnen ouders hun kinderen voorbereiden op het zelfstandige leven?
Uit het Nationaal Scholierenonderzoek - een onderzoek dat het NIBUD iedere twee jaar organiseert in het voortgezet onderwijs - blijkt dat veel ouders flexibel omspringen met zak- en kleedgeld. De meeste scholieren krijgen extra geld op het moment dat zij daarom vragen. Sommige jongeren willen meedoen met alles waarvan zij denken dat hun vrienden het ook kunnen doen, zelfs als dat betekent dat daarvoor geld geleend moet worden. Niemand wil onderdoen voor een ander! Jongeren krijgen nog altijd vrij eenvoudig een lening, met alle risico's van dien. Het is juist de bedoeling dat jongeren door zak- en kleedgeld leren omgaan met een beperkt budget. Geld kun je maar één keer uitgeven en als je meerdere dingen wilt doen, moet je soms dingen uitstellen. Als je dit soort dingen al jong ervaart, heb je daar als volwassene alleen maar profijt van.

Een logisch vervolg op zak- en kleedgeld is kostgeld. Door werkende jongeren mee te laten betalen aan hun levensonderhoud, laat je ze zien dat het leven geld kost. Toch blijkt uit een ander onderzoek van het NIBUD dat maar weinig ouders kostgeld vragen terwijl dat heel normaal zou moeten zijn. De ouders maken immers de kosten, terwijl de zoon of dochter de inkomsten heeft.

Meer informatie over zak- en kleedgeld staat in de GeldWijzer Scholieren van het NIBUD.
Meer informatie over kostgeld staat in de Kostgeldkrant van het NIBUD.
Zie hiervoor www.nibud.nl