Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Ondernemers

Het ondernemerschap brengt per definitie risico's met zich mee. Een ondernemer moet vaak aanzienlijke investeringen doen, terwijl nooit met zekerheid vooraf te stellen is, dat de ondernemer winst zal maken. De markt kan instorten, grote opdrachtgevers kunnen wegvallen; door allerlei oorzaken kan een gezond bedrijf in een korte tijd in ernstige financiŽle problemen geraken. Deurwaarders, incassobureaus en advocaten dreigen in een dergelijke situatie met een beslaglegging, ontruiming of zelfs faillissement.

Zo is onder andere de eigenaar van een eenmanszaak en de vennoot uit een vennootschap onder firma, persoonlijk aansprakelijk voor de schulden uit de onderneming. Ook de bestuurder van een besloten vennootschap kan persoonlijk aansprakelijk zijn vanuit verleende privť-borgstellingen. Dit kan schrijnende situaties met zich meebrengen voor de ondernemer en zijn eventuele gezin, welke niet in verhouding staan tot het aanvaarde risico.

Aangezien in Nederland de groep startende ondernemers groot is, is goede schuldhulpverlening even noodzakelijk als begeleiding bij de start van de onderneming. Hoeveel ondernemers in Nederland in financiŽle problemen verkeren is niet in kaart gebracht. Afgaande op de enorme aantallen starters en stoppers, zullen dit er jaarlijks echter vele tienduizenden zijn. Zo was er in het jaar 2003 en 2004 sprake van meer dan 55.000 starters. Gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden, zal meer dan de helft hiervan binnen vijf jaar stoppen met de bedrijfsactiviteiten. In het eerste jaar stopt al ruim 20%.