Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Rechten & Plichten

Een schuldhulpverleningstraject doorlopen is niet makkelijk. Er wordt veel van je verwacht, terwijl je juist ook veel niet meer mag of kunt. Hieronder zie je de belangrijkste rechten en plichten. Deze staan vaak ook in een contract dat je moet ondertekenen voordat de schuldhulpverlening wordt opgestart.

Rechten in een schuldregeling:

 • Je hebt recht op een deskundige en professionele schuldhulpverlener;
 • Je hebt recht op inzicht in de verwachte looptijd van je zaak;
 • Je hebt recht op afhandeling van je zaak binnen een redelijke termijn;
 • Je hebt recht op informatie over de stand van zaken in je schuldregeling;
 • Je bepaalt je eigen prioriteiten in je uitgavenpatroon;
 • Je hebt recht op behoud van zogenaamde doeluitkeringen;
 • Je hebt recht op respect ongeacht de oorzaken van je schuldenproblematiek;

Plichten in een schuldregeling:

 • Je moet alle afspraken met de schuldhulpverlener nakomen;
 • Je moet op tijd komen op afspraken;
 • Je mag geen nieuwe schulden maken;
 • Je moet alle lopende vaste lasten op tijd betalen;
 • Je mag niet meer dan je maandelijkse Vrij Te Laten Bedrag uitgeven;
 • Je moet de schuldhulpverlener informeren over wijzigingen in je situatie;
 • Je mag alleen aflossen aan wie en wat er is afgesproken;
 • Je moet proberen inkomen uit arbeid te verwerven als je daartoe in staat bent;
 • Je moet inkomensverruimende maatregelen aanvragen als die mogelijkheid er is;