Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Vorderingen, beslag en openbare verkoop

Als een schuldeiser zijn geld wil opeisen dan stuurt hij eerst een rekening (hij heeft een vordering). Wordt er niet betaald dan wordt een betalingsherinnering gezonden, of er wordt eventueel telefonisch contact opgenomen. De schuldeiser kan sinds een wetswijziging al direct na het aflopen van de uiterste betaaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.

Incasso
De schuldeiser kan zijn vordering ook overdragen ter incasso aan een incassobureau, deurwaarder of advocaat, die vervolgens de vordering voor de schuldeiser gaat innen. Er komen dan incassokosten (ongeveer 15%) bovenop de vordering (waarvan het incassobureau ook nog eens als eerste wordt betaald wanneer er geld binnenkomt).

Gerechtelijke procedure
Een schuldeiser kan naar de rechter stappen om je te laten veroordelen tot het betalen van het verschuldigde bedrag. Voor meer informatie klik HIER.

Conservatoir en executoriaal beslag
Een schuldeiser kan conservatoir (voorlopig) beslag laten leggen op je eigendommen om dit vervolgens om te laten zetten in een executoriaal beslag waarna je spullen zullen worden verkocht.

Derdenbeslag
Een schuldeiser kan voor zijn vordering beslag leggen bij iedereen van wie je nog geld tegoed hebt, b.v. een werkgever, een uitkerende instantie of je bank. Voor meer informatie klik HIER.

Bodembeslag door de belastingdienst
De belastingdienst kan beslag leggen op alle goederen die zich bevinden op de bodem van de belastingschuldige, oftewel: alle spullen die op jouw ingebruikzijnde vloer aanwezig zijn. Van wie ze zijn maakt niet uit! Voor meer informatie klik HIER.