Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Wettelijke schuldsanering geldt alleen voor natuurlijke personen.

Schulden Wet Wettelijke schuldsanering geldt alleen voor natuurlijke personen. Maar aan de eindstreep wacht een schone lei als beloning. Bent u alle verplichtingen nagekomen, dan wordt u u een schone lei verleend en hoeft u het restant van de schulden niet meer te betalen. Als u zich niet aan de regels houdt, dan gaat u failliet. Daarom maakt Stichting Schulden Vrij Leven zich sterk voor het minnelijk traject.

Stichting Schulden Vrij Leven tracht door goede verhoudingen met de verschillende schuldeisers het minnelijk traject binnen twee maanden te doorlopen. Overigens kan de rechtbank u de schone lei alsnog afnemen als later blijkt dat u informatie heeft achtergehouden of afspraken niet bent nagekomen. Kunt u de schulden afbetalen, dan wordt de schuldsanering stopgezet. Het is eenvoudiger de beslissing over te laten aan de rechtbank dan zelf de knoop door te hakken, zeker bij grote internationale bedrijven. Bovendien vinden ze dat er via de wet meer controle wordt uitgeoefend op de naleving van de afbetaling. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Voor het overige duurt de schuldsanering meestal drie jaar.

Stemt de rechtbank in met toepassing van de WSNP, dan zijn schuldeisers verplicht mee te werken. Dus ook voor ondernemers die een onderneming hebben in de vorm van een eenmanszaak, een v. De nog resterende schuld wordt aan het eind van de rit kwijtgescholden, waardoor crediteuren in veel gevallen maar een klein deel van hun vordering terugzien. Een bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt. Tijdens de regeling betaalt u in de regel zelf uw vaste lasten en normale rekeningen.