Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden

Schuldeisers.info probeert zich te richten op het voorkomen van schulden, en probeert antwoorden te verzamelen over het schulden vraagstuk, het ontstaan van schulden en hoe men hulp kan krijgen voordat de schuldeisers op de stoep staan.
Schuldeisers.info heeft uit de diverse bronnen op internet de beste informatie verzameld en gerangschikt op deze site, zodat alles makkelijk vanuit 1 menustructuur bereikbaar is.
Als u in kontakt wilt treden met de redaktie, kunt u dat doen via ons reactie formulier.

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen omgaan met een plotselinge inkomensterugval, als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of scheiding. Bijna de helft van de ondervraagden had zich daar van tevoren niet op voorbereid. Mensen hadden dit kunnen doen door van tevoren geld te sparen of een verzekering af te sluiten. Achteraf zegt éénderde van hen dat ze wel meer hadden moeten sparen

Het is voor 65-plussers de afgelopen zes jaar steeds lastiger geworden om rond te komen Dit stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) in het rapport Bestedingen van Ouderen. Sinds het jaar 2000 zijn 65-plussers steeds meer geld kwijt aan de vaste lasten waardoor er minder overblijft voor de overige uitgaven. Hierdoor hebben steeds meer 65-plussers betalingsproblemen, wat ook blijkt uit de alsmaar groeiende groep ouderen die een beroep doet op de schuldhulpverlening. Reden voor het NIBUD om te komen met de Financieel Fit op Leeftijdcampagne. Met een speciale folder, voorlichtingsmateriaal en de site www.nibud.nl/opleeftijd wil het NIBUD 65-plussers helpen financieel fit te blijven.
 

Steeds meer mensen met schulden kloppen bij gemeenten aan voor hulp. In Borsele is zelfs sprake van een explosieve toename. Het eerste halfjaar van 2006 kreeg Borsele 33 mensen aan het loket voor schuldhulpverlening. Vorig jaar waren er dat twaalf in dezelfde periode en 21 over geheel 2005.

De gemeente verwacht in 2006 een verdubbeling, want in de tweede helft van dit jaar zal het aantal hulpvragen nog oplopen. Ook voor 2007 voorziet Borsele een verdere stijging.